Anii europeni

Anul european, o iniţiativă lansată în 1983
Primul An european (1983) a fost dedicat întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) şi industriei meşteşugăreşti. De atunci, UE alege în fiecare an o anumită temă pentru a încuraja dezbaterile şi dialogul la nivel naţional şi european.

De ce se organizează Anii europeni?
Scopul este de a sensibiliza opinia publică faţă de anumite subiecte, de a încuraja dezbaterile şi de a schimba mentalităţi. În acest sens, deseori, proiectele locale, naţionale şi transfrontaliere care abordează tema aleasă pentru anul respectiv beneficiază de finanţare suplimentară.
De asemenea, prin intermediul anilor europeni, instituţiile UE şi guvernele naţionale îşi exprimă angajamentul ferm şi transmit un mesaj politic puternic că tema în cauză va fi luată în considerare în elaborarea politicilor viitoare. În unele cazuri, Comisia Europeană poate propune o nouă legislaţie în domeniul respectiv.

Cum se alege tema unui An european?
Comisia propune o temă care este aprobată, ulterior, de Parlamentul European şi de guvernele statelor membre.
Temele sunt alese cu câţiva ani înainte. Ele trebuie să fie întotdeauna de interes major pentru instituţiile UE şi ţările membre. Statele membre, societatea civilă, întreprinderile şi alte părţi interesate îi pot prezenta Comisiei teme de interes.


Lista Anilor europeni

2018 – Anul european al patrimoniului cultural
2015 – Anul european pentru dezvoltare: anul tuturor
2014 – Anul european al cetăţenilor
2013 – Anul european al cetăţenilor
2012 – Anul european al îmbătrânirii active
2011 – Anul european al voluntariatului
2010 – Anul european de luptă împotriva sărăciei şi excluziunii sociale
2009 – Anul european al creativităţii şi inovării
2008 – Anul european al dialogului intercultural
2007 – Anul european al egalităţii de şanse pentru toţi
2006 – Anul european al mobilităţii lucrătorilor
2005 – Anul european al cetăţeniei prin educaţie
2004 – Anul european al educaţiei prin sport
2003 – Anul european al persoanelor cu dizabilităţi
2001 – Anul european al limbilor
1999 – Anul european al acţiunii de combatere a violenţei împotriva femeilor
1998 – Anul european al democraţiei locale şi regionale
1997 – Anul european al luptei împotriva rasismului şi xenofobiei
1996 – Anul european al învăţării de-a lungul vieţii
1995 – Anul european al siguranţei rutiere şi al tinerilor conducători
1994 – Anul european al nutriţiei şi sănătăţii
1993 – Anul european al persoanelor în vârstă şi al solidarităţii între generaţii
1992 – Anul european al siguranţei, igienei şi protecţiei sănătăţii la locul de muncă
1990 – Anul european al turismului
1989 – Anul european de informare privind cancerul
1988 – Anul european al cinematografiei şi televiziunii
1987 – Anul european al mediului
1986 – Anul european al siguranţei rutiere
1985 – Anul european al muzicii
1984 – Anul european al unei Europe a naţiunilor
1983 – Anul european al IMM-urilor şi al industriei meşteşugăreşti