Uniunea Europeană

Informaţii generale despre Uniunea Europeană
Uniunea Europeană este un parteneriat economic şi politic unic în lume, care reuneşte 27 de ţări.
Timp de peste o jumătate de secol a contribuit la menţinerea păcii, stabilităţii şi prosperităţii, a ridicat standardele de viaţă, a lansat o monedă unică şi a evoluat constant către crearea unei pieţe unice în cadrul căreia persoanele, bunurile, serviciile şi capitalul să poată circula liber, ca şi cum s-ar afla pe teritoriul unei singure ţări.
UE a fost creată în perioada de după sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. În prima etapă, s-a pus accent pe consolidarea cooperării economice: ţările implicate în schimburi comerciale devin interdependente din punct de vedere economic şi astfel se evită riscul izbucnirii unui conflict.

De atunci, Uniunea a evoluat mult, transformându-se într-o piaţă unică imensă, cu o monedă comună, euro. Ceea ce a început ca o uniune strict economică a devenit treptat o entitate cu activităţi în nenumărate domenii, de la ajutor pentru dezvoltare, până la politica de mediu.
UE promovează activ drepturile omului şi democraţia şi are cele mai ambiţioase obiective de reducere a emisiilor pentru a combate schimbările climatice. Datorită eliminării controalelor de la frontierele interne, cetăţenii europeni pot călători liber aproape peste tot în UE. De asemenea, europenilor le este acum mult mai uşor să locuiască şi să muncească în altă ţară a Uniunii.

 

Simbolurile Uniunii Europeane
Uniunii Europene îi sunt asociate mai multe simboluri, cel mai cunoscut dintre acestea fiind cercul de stele galbene pe fond albastru. Pe acest site sunt prezentate şi alte simboluri europene, printre care imnul şi mottoul european.

 

Drapelul european
Drapelul european înfăţişează 12 stele aurii dispuse în cerc pe fond albastru.
Stelele simbolizează idealurile de unitate, solidaritate şi armonie între popoarele Europei. Cele 12 stele dispuse în cerc simbolizează idealurile de unitate, solidaritate şi armonie între popoarele Europei. Numărul stelelor nu are legătură cu numărul statelor membre, cercul fiind un simbol al unităţii.

stiri-009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imnul european
Melodia care simbolizează UE este un extras din Simfonia a IX-a compusă în 1823 de Ludwig van Beethoven, compozitorul care a decis să transpună în muzică versurile poemului „Odă bucuriei”, scris de Friedrich von Schiller în 1785.
Imnul simbolizează nu numai Uniunea Europeană, ci Europa în sens mai larg. Poemul „Odă bucuriei” exprimă viziunea idealistă a lui Schiller care îşi dorea ca toţi oamenii să se înfrăţească, viziune împărtăşită şi de Beethoven.
În 1972, Consiliul Europei a transformat „Oda bucuriei” în propriul său imn. În 1985, liderii europeni l-au adoptat ca imn oficial al Uniunii Europene. Fără cuvinte, în limbajul universal al muzicii, acest imn dă glas idealurilor europene de libertate, pace şi solidaritate.
Imnul european nu îşi propune să înlocuiască imnurile naţionale ale ţărilor membre, ci să celebreze valorile lor comune. Imnul este interpretat de European Union Youth Wind Orchestra, dirijată de André Reichling. A fost înregistrat în 1994, la Teatro da Trindade din Lisabona. Aranjamentul orchestral îi aparţine lui Herbert von Karajan.* (*Toate drepturile producătorului şi proprietarului operei reproduse sunt rezervate.)

Euro / Uniunea monetară
Moneda euro este dovada cea mai palpabilă a integrării europene – până în acest moment, este moneda comună a 17 din cele 27 de state membre, utilizată zilnic de peste 327 de milioane de europeni. Avantajele sale sunt evidente pentru orice persoană care călătoreşte în străinătate sau face cumpărături on-line pe site-uri din alte ţări ale Uniunii.
Uniunea Economică şi Monetară presupune coordonarea politicii economice şi a celei fiscale, aplicarea unei politici monetare comune şi folosirea euro ca monedă unică. Euro a fost introdus la 1 ianuarie 1999 ca monedă scripturală, utilizată numai în scopul efectuării de plăţi care nu presupuneau numerar şi în scopuri contabile. Bancnotele şi monedele au fost introduse la 1 ianuarie 2002.
O monedă unică oferă mai multe avantaje, printre care eliminarea fluctuaţiei ratelor de schimb şi a comisioanelor de schimb valutar. Companiilor le este mai uşor să-şi desfăşoare operaţiunile comerciale transfrontaliere, economia devine mai stabilă, se dezvoltă mai uşor, iar consumatorii au mai multe opţiuni. O monedă comună îi încurajează pe consumatori să călătorească şi să facă cumpărături în alte ţări. La nivel global, euro conferă mai multă influenţă Uniunii Europene, fiind a doua monedă ca importanţă internaţională, după dolarul american.

 

Statele membre ale UE
Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Ţările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit.

 

Procesul decizional în cadrul UE
Dreptul european este format din legislaţia primară şi cea secundară. Tratatele (legislaţia primară) reprezintă normele care stau la baza oricărei acţiuni a Uniunii.
Legislaţia secundară, care include regulamentele, directivele şi deciziile, derivă din principiile şi obiectivele stabilite de tratate.

Procedura standard de luare a deciziilor la nivelul UE este cunoscută sub numele de „codecizie”. Aceasta înseamnă că Parlamentul European (instituţia care îi reprezintă pe cetăţenii europeni şi ai cărei membri sunt aleşi prin vot direct) trebuie să aprobe legislaţia UE împreună cu Consiliul (instituţia reprezentând guvernele celor 27 de state membre). Comisia elaborează şi implementează legislaţia europeană.
Tratatul de la Lisabona a extins numărul domeniilor politice cărora li se aplică procedura de codecizie. Parlamentul European poate bloca mai uşor o propunere legislativă dacă nu este de acord cu poziţia adoptată de Consiliu.

Site oficial: http://europa.eu/index_ro.htm (română)