Ultima strigare pentru depunerea proiectelor PNDR

Ultima strigare pentru depunerea proiectelor PNDR

A fost prelungit termenul pentru trei componente: 15 noiembrie, respectiv 30 decembrie a.c. noile termene-limită. 317 milioane de euro – totalul fondurilor din sesiunea deschisă până luni, 31 octombrie 2016.

Pentru submăsura 4.1a Investiții în exploatații pomicole, termenul a fost prelungit până la 30 noiembrie 2016.
Pentru submăsurile 4.2 Sprijin pentru investiții în prelucrarea/comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole, respectiv
4.2a Sprijin pentru investiții în prelucrarea/comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse pomicole – termenul a fost prelungit până la 15 decembrie a.c.

Fondurile rămase disponibile prin PNDR 2020 până la închiderea sesiunii anuale
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a primit până la sfârșitul lunii septembrie 2016
10.634 cereri de finanțare solicitând fonduri
1,34 miliarde de euro
98% din valoarea totală a alocării PNDR în anul 2016

Pentru acest an mai sunt disponibile fonduri în valoare de 317 milioane de euro pentru:
– finanțarea fermelor de familie pentru sectorul pomicol
– pentru procesarea produselor agricole și pomicole
– pentru dezvoltarea fermelor mici
– pentru infrastructura la scară mică
– înființarea grupurilor de producători din sectorul agricol și din cel pomicol.

articol-068-1

Fonduri disponibile

Finanțarea fermelor de familie pentru sectorul pomicol, pentru procesarea produselor agricole și pomicole, pentru dezvoltarea fermelor mici, pentru infrastructura la scară mică, dar și pentru înființarea grupurilor de producători din sectorul agricol și din cel pomicol.
Submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, până la 31 octombrie, ora 16.00, mai pot fi accesate 3,57 milioane de euro pentru fermele de familie.
Sectorul pomicol dispune de fonduri pentru finanțarea proiectelor de investiții, prin intermediul submăsurii 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”. Valoarea acestor submăsuri: 43,57 milioane de euro.
Tinerii fermieri pot depune on-line proiecte pentru zona montană prin submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”. Fondurile rămase pîn acest caz sunt de 12,64 milioane de euro. Data limită până la care se pot depune proiecte este 31 octombrie, ora 16.00.
Procesare: 71,53 milioane de euro prin submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”. Pentru procesarea produselor pomicole, fondurile disponibile prin submăsura 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” sunt de 7,37 milioane de euro.
Dezvoltarea fermelor mici – submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” – 79,5 de milioane de euro, valoare rămasă disponibilă până la închiderea sesiunii, respectiv 31 octombrie 2016, ora 16.00.
Proiecte în infrastructura de apă/ apă uzată – 63,26 milioane de euro în cadrul submăsurii 7.2 „Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”.
Data limită până la care se pot depune on-line proiecte este 31 octombrie 2016, ora 16.00.
Se pot depune Cereri de Finanțare pentru înființarea și dezvoltarea grupurilor de producători, din sectorul agricol și din cel pomicol, prin submăsurile 9.1 și 9.1a. Valoarea cumulată a fondurilor disponibile pentru grupuri de producători este de 7,1 milioane de euro. Sesiunea de primire a proiectelor pentru submăsura 9.1 și submăsura 9.1a se încheie pe 11 octombrie 2016, ora 16.00.
Pe lângă sesiunile active aferente submăsurilor menționate anterior, se pot depune Cereri de Finanțare pentru crearea sau modernizarea unităților de procesare a produselor agricole și pomicole. Aceste fonduri sunt disponibile prin intermediul Schemei GBER și de minimis pentru sM 4.2. Valoarea disponibilă este de circa 24,5 milioane de euro. Totodată, pentru sectorul pomicol, prin intermediul Schemei GBER și de minimis pentru sM 4.2a se pot obține finanțări în limita a 3,98 milioane de euro. Data până la care se pot depune proiecte în cadrul acestor scheme este 15 decembrie 2012 (perioadă prelungită față de termenul inițial)..
Solicitanții interesați să obțină finanțare europeană nerambursabilă prin intermediul submăsurilor active din cadrul PNDR 2020, pot consulta gratuit Ghidul Solicitantului și anexele aferente acestora pe pagina oficială de internet a AFIR, www.afir.info.

BACKGROUND
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a primit 10.634 de cereri de finanțare conforme prin care s-au solicitat fonduri nerambursabile în valoare totală de 1,34 miliarde de euro. 98% din valoarea totală a alocării Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) a fost astfel solicitată. Până luni, 31 octombrie, cei interesați pot depune încă cereri de finanțare.

Sursa: ultima comunicare de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR)