UE şi sectorul industrial îşi unesc forţele pentru a stimula inovarea

Comisia propune pentru următorii şapte ani investiţii de 22 miliarde de euro în proiecte de cercetare şi inovare, în domenii ca sănătatea, transporturile şi protecţia mediului.

stiri-050
 

Fondurile sunt menite să susţină, începând din 2014, parteneriatele dintre Comisia Europeană, ţările UE şi industrie în 5 domenii: medicamente inovatoare, aeronautică, industrii ecologice, pile de combustie şi hidrogen şi electronică. Parteneriatul în domeniul traficului aerian va continua într-o altă configuraţie.

Aceste sectoare care generează locuri de muncă de bună calitate, sunt esenţiale pentru competitivitatea Europei şi răspund problemelor majore pe care ţările membre sau întreprinderile nu le pot rezolva individual. Cercetarea presupune proiecte pe termen lung, la scară largă şi adesea, cu grad risc de risc ridicat.

Propunerea prevede suplimentarea finanţării alocate din următorul program de cercetare al UE, Orizont 2020, cu 10 miliarde de euro din partea industriei şi 4 miliarde de euro din partea statelor membre ale UE.

stiri-051
 

În plus, fondurile UE vor sprijini parteneriatele public-privat (între Comisia Europeană şi ţările UE) care au ca obiect noi tratamente împotriva bolilor asociate sărăciei, tehnologii de măsurare a competitivităţii industriale, sprijin pentru IMM-urile de înaltă tehnologie şi soluţii pentru ca persoanele în vârstă şi cele cu handicap să trăiască în condiţii de siguranţă în propriile locuinţe.

Trei din cele cinci parteneriate sunt deja în derulare, rezultatele înregistrate fiind impresionate:
– un motostivuitor cu furcă pe bază de hidrogen;
– noi tipuri de autobuze pe bază de hidrogen;
– vehicule electrice mai eficiente;
– o aripă de avion mai uşoară, care poate reduce emisiile de CO2 generate de transportul aerian cu peste 20%;
– descoperiri în tratarea diabetului.

Parteneriatele fac obiectul apelurilor la propuneri de proiecte, la care participă întreprinderi mici şi mari, universităţi, institute de cercetare sau alte organisme active în domeniul cercetării. Înainte de a fi selecţionate în vederea finanţării, propunerile de proiecte sunt supuse unei evaluări inter pares.

Fondurile vor proveni din bugetul UE alocat cercetării pentru perioada 2014-2020 – programul Orizont 2020 – care se ridică la aproximativ 79 de miliarde de euro (cifra exactă face încă obiectul discuţiilor dintre Comisie, Parlamentul European şi statele membre).

sursa: http://ec.europa.eu