women violence

Stop violenței împotriva femeilor: Declarația Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant

Cu ocazia sărbătoririi, la 25 noiembrie, a Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant Federica Mogherini au făcut următoarea declarație:

„Violența împotriva femeilor și a fetelor e o violență îndreptată împotriva întregii umanități și nu ar trebui să o tolerăm nici în Europa, nici în alt colț al lumii. Știm însă cu toții că, în ciuda strădaniilor noastre, suntem încă departe de a câștiga această bătălie.

Violența împotriva femeilor se întâmplă pretutindeni, nu există niciun refugiu sigur, nici măcar în propria familie, ba dimpotrivă. Femeile sunt victime ale violenței în propriile familii, așa cum sunt victime ale violenței și la locul de muncă, în școli și în universități, pe stradă, ca persoane strămutate și ca migrante și tot mai mult și în mediul online prin violența cibernetică și discursul de incitare la ură.

Problema a căpătat o amploare care este în continuare alarmantă: în Europa, una din trei femei a fost victimă a violenței fizice și/sau sexuale. În UE, aproape toate victimele traficului de persoane în scopul exploatării sexuale sunt femei și fete.

În țările în curs de dezvoltare, o fată din trei este dată în căsătorie înainte să fi împlinit vârsta de 18 ani. La nivel mondial, numărul femeilor și fetelor care au fost supuse mutilării genitale, o practică ce subzistă în aproximativ 30 de țări, este de cel puțin 200 de milioane.

Este responsabilitatea noastră, în cadrul UE și al comunității internaționale, să ne menținem angajamentul de a preveni, de a respinge fără echivoc și de a condamna orice formă de violență împotriva femeilor și a fetelor.

Avem, de asemenea, responsabilitatea de a le sprijini și a le proteja pe victime creând un mediu sigur în care acestea să poată avea încredere să vorbească despre răul care li s-a făcut.

UE se angajează să continue să colaboreze neobosit cu partenerii noștri pentru a consolida cadrele juridice și instituțiile, sprijinind dezvoltarea și educația, îmbunătățind serviciile pentru femeile supraviețuitoare, abordând cauzele profunde ale violenței și promovând emanciparea femeilor.

Însă pentru a putea pune capăt violenței împotriva femeilor și a fetelor este nevoie de un angajament ferm nu numai la nivel instituțional, ci și de o amplă mobilizare a organizațiilor internaționale, a ONG-urilor și a societății civile în general. Și în special a bărbaților.

Prin urmare, obiectivul nostru rămâne clar: eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor. UE va continua să ocupe o poziție de lider în cadrul acestei mobilizări internaționale pentru apărarea drepturilor fiecărei femei și fiecărei fete de a trăi în deplină libertate și siguranță. Facem acest lucru pentru viitorul nostru și pentru prezentul nostru, deoarece femeile sunt stâlpii unei societăți juste, deschise, dezvoltate și democratice și nimic nu ar trebui să le priveze de libertatea de a-și îndeplini această menire așa cum cred de cuviință și în siguranță.”


detalii / sursa: https://ec.europa.eu/romania/