Stop risipei de hrană!

Stop risipei de hrană!

Se estimează că, în fiecare an, în jur de 88 de milioane de tone de alimente sunt irosite în UE.

Comisia europeană a publicat, la începutul lunii august, structura Platformei UE privind risipa alimentară și pierderile de hrană. Aceasta reunește 70 de organizații membre, atât din sectorul public, cât și privat, pentru a maximiza contribuția lor în domeniu. De asemenea, ea sprijină realizarea unuia dintre obiectivele de dezvoltare durabilă, cel de reducere la jumătate a risipei de hrană pe cap de locuitor până în 2030, în comerțul cu amănuntul și consum, precum și a pierderilor de-a lungul lanțurilor de producție și aprovizionare.

articol-005

Noua platformă va sprijini toate părțile implicate în:
– definirea acțiunilor necesare de-a lungul lanțului valoric alimentar;
– promovarea cooperării inter-sectoriale;
– realizarea schimbului de bune practici; și
– evaluarea progresului în domeniu.

Din sectorul public, au fost invitate să facă parte autoritățile statelor membre UE, Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic și Social European, Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP).

Din sectorul privat, Comisia a selectat, în urma unui apel de candidaturi, 37 de membri din mediul academic, neguvernamental și industrie. Ei au fost aleși pe baza experienței în prevenirea risipei de alimente, a capacității de a mobiliza părțile interesate și a gradului în care activitățile desfășurate și preocupările manifestate sunt reflectate în lanțul valoric alimentar.

Prima întâlnire a membrilor platformei este programată pentru data de 29 noiembrie, la Bruxelles.

Context
Inițiativa creării unei Platforme UE privind risipa alimentară a fost inclusă în Planul de acțiune pentru economia circulară, lansat în 2015.

sursa: http://ec.europa.eu/romania/