Stagii la Comisia Europeană

Stagii la Comisia Europeană

Comisia organizează de două ori pe an stagii de formare care durează 5 luni, pentru tineri absolvenţi de studii universitare. Nu sunt excluși cei care – în cadrul procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii – au obţinut recent o diplomă universitară şi sunt la începutul unei noi cariere profesionale. Perioadele de stagiu încep pe 1 martie şi 1 octombrie, în fiecare an.

Obiectivul vizat este de a permite stagiarilor:
– să cunoască funcţionarea departamentelor/serviciilor Comisiei Europene;
– să dobândească experienţă personală prin intermediul contactelor ce se stabilesc la locul de muncă;
– să-şi extindă şi să-şi pună în practică cunoştinţele dobândite în timpul studiilor şi, în special, în domeniile lor de competenţă.

​Programul de stagii se adresează absolvenților de studii superioare, din întreaga lume, care:
​- au o diplomă pentru cel puțin 3 ani de studiu (minimum licență);
– cunosc foarte bine engleză sau franceză sau germană (nivel C1/C2 conform Cadrului european comun de referință pentru limbi străine);
– cunosc foarte bine altă limbă oficială a UE (cerința se adresează cetățenilor din țările UE).

Pentru a putea aplica trebuie:
– să fi încheiat primul ciclu de învăţământ superior şi să fi obţinut o diplomă sau echivalentul ei până la data limită de înscriere;
– să nu fi efectuat un alt stagiu (traineeship) în oricare dintre instituţiile europene sau organismele UE.

Stagiarul va primi o alocaţie. Aceasta este în prezent de 1.159,40 Euro/lună. Se decontează cheltuielile de transport, precum și asigurarea de sănătate și accidente. Stagiarii cu dizabilităţi pot primi un supliment la grant.

Pentru depunerea candidaturii trebuie:
– Să completezi şi să trimiţi online formularul de înscriere
– Să trimiţi formularul de înscriere (de preferat, cu confirmare de primire) înainte de data limită pentru înscriere.

Cei care au mai efectuat anterior un stagiu de formare la locul de muncă mai lung de 6 săptămâni sau au avut un plasament de muncă (plătit sau neplătit) în oricare dintre instituțiile sau organismele europene sunt excluși din procesul de selecție.

Pentru informaţii suplimentare citeşte procedura de aplicare.

Înscrierea începe cu data de 4 ianuarie 2018.

Data limită de înscriere: 31 ianuarie 2018, 12:00 (prânz), ora Bruxelles-ului (pentru stagiile care încep în octombrie 2018 – februarie 2019).

Detalii: http://ec.europa.eu/stages/home_en