Stagii de formare la Parlamentul European

Stagii de formare la Parlamentul European

Parlamentul European le oferă tinerilor care dețin o diplomă care atestă absolvirea studiilor liceale (obținută înainte de termenul limită de depunere a candidaturii) corespunzătoare nivelului care permite admiterea în învățământul universitar sau care au urmat studii superioare sau tehnice echivalente acestui nivel, posibilitatea de a efectua stagii de formare.

articol-039

Stagiile sunt destinate în mod prioritar tinerilor care trebuie să efectueze un stagiu în cadrul studiilor, cu condiția să fi împlinit vârsta de 18 ani înainte de prima zi a stagiului.
Durata stagiilor de formare este de una până la patru luni, cu posibilitatea de a beneficia de o derogare.

Condiţii generale pentru a candida:
• să fie cetățean al unui stat membru al UE sau al unei țări candidate;
• să aibă vârsta de 18 ani la data stagiului de pornire;
• să cunoască temeinic una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, precum și o doua limbă străină;
• nu a beneficiat de nici un alt stagiu sau activitate plătită sau neplătită în cadrul unei instituții a Uniunii Europene;
• stagiul de formare face parte dintr-un ciclu de studii la o universitate sau într-o instituție de învățământ cu un standard echivalent, reprezintă o cerință obligatorie într-un training pe formare profesională organizat de un ONG (în special instituţii sau organisme publice) sau este o condiție esențială pentru a avea acces la o meserie în domeniu.

(1) Stagii de formare neobligatorii

Datele de începere și datele limită de primire a candidaturilor pentru stagiile neobligatorii

Perioada de înscriere: 1 august – 1 octombrie
Începutul stagiului (maximum 4 luni): 1 ianuarie
Perioada de înscriere: 1 decembrie – 1 februarie
Începutul stagiului (maximum 4 luni): 1 May
Perioada de înscriere: 1 aprilie – 1 iunie
Începutul stagiului (maximum 4 luni): 1 septembrie

(2) Stagii de formare obligatorii

Parlamentul European poate accepta candidații care îndeplinesc condițiile generale de admitere, în cazul în care un stagiu este obligatoriu:

în cadrul studiilor universitare sau al cursurilor unei instituții de învățământ de nivel echivalent;
în cadrul pregătirii profesionale la nivel înalt organizate de o instituție fără scop lucrativ (mai ales institute sau organisme publice);
pentru a putea exercita o profesie, pe baza unei justificări din partea acestor organisme/entități care acordă acces la exercitarea unei profesii.

Datele de începere și datele limită de primire a candidaturilor pentru stagiile obligatorii:

Termenul limită de înscriere: 1 octombrie
Începerea stagiului: Între 1 ianuarie și 30 aprilie
Termenul limită de înscriere: 1 februarie
Începerea stagiului: Între 1 mai și 31 august
Termenul limită de înscriere: 1 iunie
Începerea stagiului: Între 1 septembrie și 31 decembrie

Pentru mai multe informaţii consultaţi: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html