securitate cibernetica

Securitatea cibernetică: Comisia îndeamnă insistent Belgia, Ungaria și România să respecte obligațiile care le revin în ceea ce privește operatorii de servicii esențiale

Comisia a decis astăzi, 30 octombrie, să trimită avize motivate Belgiei, Ungariei și României în ceea ce privește absența notificării către Comisie a anumitor informații cu privire la identificarea operatorilor de servicii esențiale.

Comisia a solicitat aceste informații, astfel cum este prevăzut în Directiva privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice [Directiva (UE) 2016/1148], pentru a evalua coerența abordărilor pe care le adoptă diferite state membre atunci când identifică operatorii de servicii esențiale. Termenul limită pentru transmiterea informațiilor a fost 9 noiembrie 2018.

Avizele motivate de astăzi urmează scrisorilor de punere în întârziere trimise de Comisie celor trei state în iulie 2019. În cazul Belgiei, informațiile lipsă includ numărul operatorilor din mai multe sectoare critice, cum ar fi energia, transporturile, sănătatea, furnizarea și distribuția apei potabile, precum și informații cu privire la pragurile existente pentru identificarea acestora (utilizate în procesul de identificare). Ungaria trebuie să notifice informații care lipsesc deocamdată cu privire la operatorii de servicii esențiale din sectorul transporturilor, iar autoritățile române nu au notificat încă măsurile naționale care permit identificarea operatorilor, numărul operatorilor de servicii esențiale și pragurile utilizate în procesul de identificare.

Belgia, Ungaria și România au la dispoziție două luni pentru a lua măsurile necesare pentru a se conforma; în caz contrar, cazul poate fi înaintat Curții de Justiție a UE.

sursa: https://ec.europa.eu/romania/news/20201030_infringements_securitate_cibernetica_ro