Să protejăm pădurile şi sectorul forestier în Europa şi în lume

stiri-032
 

Noua strategie de gestionare a pădurilor din UE îşi propune nu doar să protejeze mediul, ci şi să creeze noi locuri de muncă în zonele rurale.

La nivel mondial, despăduririle sunt în creştere. În UE totuşi, suprafeţele împădurite acoperă peste 42% din teritoriu, iar biomasa forestieră (în principal lemnul) furnizează jumătate din energia provenind din surse regenerabile.

Noua strategie europeană îşi propune să protejeze aceste resurse preţioase printr-o gestionare durabilă. Ea urmăreşte îmbunătăţirea competitivităţii industriilor forestiere şi crearea de noi locuri de muncă. De asemenea, vizează ameliorarea calităţii vieţii europenilor, prin sporirea posibilităţilor de recreere, fără a neglija protecţia ecosistemelor, a biodiversităţii şi a mediului.

stiri-033
 

O abordare globală

Pentru a realiza aceste obiective, UE a abordat gestionarea pădurilor luând în considerare elemente din multiple domenii de acţiune: dezvoltare rurală, întreprinderi, mediu, schimbări climatice, cercetare şi dezvoltare şi bioenergie.

Cu ocazia lansării noii strategii, comisarul european pentru dezvoltare rurală, Dacian Cioloş, a declarat: „Gestionarea durabilă a pădurilor, care garantează protejarea acestora, reprezintă un pilon esenţial pentru dezvoltarea rurală şi constituie unul din principiile noii strategii pentru păduri.”

Soluţii la creşterea cererii de produse şi servicii legate de păduri

Noua strategie este rezultatul a doi ani de cooperare şi consultări între Comisie, guvernele naţionale şi principalele părţi implicate. Ea înlocuieşte o strategie datând din 1998 şi s-a dovedit necesară în condiţiile în care cererea de natură comercială şi recreaţională este în continuă creştere, iar în ultimii 15 ani au intervenit schimbări majore la nivel politic, social şi de mediu.

În acelaşi timp, au trebui luate în considerare efectele schimbărilor climatice asupra ecosistemelor sensibile ale pădurilor. Este vorba, în special, despre impactul temperaturilor ridicate şi al secetei din sudul Europei asupra unor specii de arbori din zona montană, de la altitudini mai joase.

Comisia a publicat, de asemenea, un proiect de sprijinire a eficientizării industriilor forestiere, în special a industriei hârtiei şi prelucrării lemnului. Acest sector este prioritar în contextul eforturilor Comisiei de a crea creştere economică şi locuri de muncă. În UE, el furnizează circa 3,5 milioane de locuri de muncă şi generează o cifră anuală de afaceri de aproape 500 de miliarde de euro.

sursa: http://ec.europa.eu/romania/