Regulament general concurs online “THIS TIME I’M VOTING”

Regulament general concurs online “THIS TIME I’M VOTING”

1. Organizator:
Concursurile organizate pe pagina de web https://edalba.ro sunt concepute şi administrate de către CENTRUL EUROPE DIRECT ALBA IULIA.
Concursul This Time I’m Voting se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii.


2. Locul de desfăşurare a concursurilor:
Concursurile sunt organizate şi se desfăşoară pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/edalbaiulia și pe pagina de WEB https://edalba.ro. Pentru a participa la acest concurs, este necesar să vă creeați un cont de utilizator pe site-ul https://edalba.ro completat cu o adresă de e-mail validă şi nume / prenume reale, similare cu cele din cartea de identitate.


3. Perioada de desfăşurare a concursului online This Time I’m Voting:
Concursul This time I’m Voting se va desfășura în perioada 17-27 mai 2019.


4. Înscrierea în concurs:
Pentru a participa la concurs, participanţii trebuie:
Să deţină un cont de utilizator pe site-ul facebook.com cu nume / prenume real;
Să fie fani ai paginii de Facebook https://www.facebook.com/edalbaiulia.
Să acceseze pagina concursului https://edalba.ro , să își creeze un cont şi să urmeze instrucţiunile descrise pentru a participa.
Să uploadeze direct pe pagina de web amintită un material foto sau să transmită pe adresa concurs@edalba.ro în intervalul 17-25 Mai un material de tip foto sau un link cu un video (de preferat link de Youtube) privind importanța participării la vot la alegerile europarlamentare din 25 mai 2019. Participanții vor putea opta pentru orice tip de material foto sau video, având libertate de creație deplină, în conformitate cu regulile prezentului Regulament de concurs.
Pe pagina de Facebook și de web a Centrului, Organizatorul îşi rezevă dreptul de a şterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violenţa, limbaj neadecvat sau apartenenţe politice etc. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a ultizatorilor ce nu respecta cerinţele concursului. Oragnizatorul îşi rezervă dreptul de a elimina de pe pagina intervenţiile şi utilizatorii care generează conversaţii neconforme referitoare la concurs, ignorând prevederile prezentului regulament sau având în mod repetat solicitări în afară prevederilor prezentului regulament.
Un participant poate fi descalificat în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.
În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.


5. Dreptul de participare:
Poate participa la acest concurs orice persoană fizică care are vârsta minimă împlinită de 14 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie.


6. Modalitatea de câștig:
Toate materialele de tip foto sau video transmise de participanții la concurs vor fi ”urcate” pe pagina de web a Centrului ED Alba Iulia până în data de 25 Mai, ora 23:59 unde vor putea fi votate începând cu data transmiterii materialului de către orice deținător de smartphone, PC, tablet etc. Așadar, un singur vot va putea fi alocat per IP.
Materialele foto-video cu cele mai multe voturi înregistrate pe site vor fi desemnate câștigătoare de către echipa Centrului ED Alba Iulia în urma numerotării voturilor la finalul concursului. Câștigătorul va fi anunțat în data de 27 Mai. Primii 3 câștigători în funcție de nr. de voturi înregistrate vor fi premiați de către Centrul ED Alba Iulia.


7. Premii:
Premiile vor fi acordate de către reprezentanții Centrului ED Alba Iulia și vor consta în produse electronice de tipul: căști, boxe, încărcătoare universale, agende cu stick-uri USB, etc.
În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.
Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate.
Rezultatele concursului vor fi publicate pe pagina de Facebook și pe pagina de web a Centrului ED Alba Iulia.


8. Protecţia datelor personale:
Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:
Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupaţia, nr de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament;
Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin prezentul Regulament.
Participanţii au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele pe care le-au furnizat în legătură cu participarea la concurs să fie prelucrate în scopul prevăzut de prezentul regulament. Totodată, participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.
Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.
De asemenea prezentul Regulament de concurs se supune prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.


9. Litigii:
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.
Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.
Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea Centrului sau a concurenţilor înscrişi.
Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.


10. Regulamentul concursului:
Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul https://edalba.ro.
Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru. Modificările/forma modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.
În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.


11. Contact:
Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/edalbaiulia sau la e-mail europedirect@apulum.ro.


Europe Direct Alba Iulia
16 mai 2019


CONCURS “THIS TIME I’M VOTING”: https://edalba.ro/this-time-im-voting
REGULAMENT CONCURS: https://edalba.ro/regulament-voting
REGULAMENT CONCURS DOCUMENT PDF: https://edalba.ro/VotMai2019/Regulament-voting.pdf
PREMII: https://edalba.ro/premii-voting
CÂȘTIGĂTORI: https://edalba.ro/castigatori-voting


VOTEAZĂ / PARTICIPANȚI: https://edalba.ro/this-time-im-voting/?contest=gallery&contest_id=MjYx