POR 2014-2020: Autobuze electrice pentru transportul public urban

POR 2014-2020: Autobuze electrice pentru transportul public urban

Ministerul Dezvoltării a finalizat procedura de atribuire a achiziției publice pentru 51 de autobuze electrice.

Acestea sunt destinate transportului public urban de călători în relief de șes și vor ajunge în orașele Alba Iulia, Buzău, Constanța și Ploiești.

Pentru Alba Iulia vor fi achiziționate 13 autobuze electrice de cca. 12 m, 4 stații de încărcare rapidă și 13 stații de încărcare lentă. Oferta declarată câștigătoare a fost de 34.221.733 lei, fără TVA.

Municipiul Buzău va beneficia de 9 autobuze electrice de cca. 12 m, 3 stații de încărcare rapidă și 9 stații de încărcare lentă. Oferta declarată câștigătoare a fost de 24.893.100,50 lei, fără TVA.

Tot 9 autobuze electrice de cca. 12 m vor ajunge și în Ploiești, împreună cu 3 stații de încărcare rapidă și 9 stații de încărcare lentă. Oferta declarată câștigătoare a fost de 24.200.262 lei, fără TVA.

Cele mai multe autobuze – 20 – sunt destinate orașului Constanța, alături de 5 stații de încărcare rapidă și 20 de stații de încărcare lentă. Oferta declarată câștigătoare a fost de 55.327.953,30 lei, fără TVA.

Background
Finanțarea proiectului este asigurată de MLPDA, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 – ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e – ”Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 4.1 – ”Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

sursa: https://www.euractiv.ro/fonduri-ue-politica-de-coeziune/por-2014-2020-autobuze-electrice-pentru-transportul-public-urban-21472