Planul de investiții pentru Pactul ecologic european și Mecanismul pentru o tranziție justă

Planul de investiții pentru Pactul ecologic european și Mecanismul pentru o tranziție justă

Uniunea Europeană este hotărâtă să devină, până în 2050, primul bloc din lume care să fie neutru din punct de vedere climatic. Pentru aceasta este nevoie de investiții semnificative atât din partea UE și a sectorului public național, cât și din partea sectorului privat. Planul de investiții pentru Pactul ecologic european – Planul de investiții pentru o Europă durabilă – prezentat astăzi va mobiliza investiții publice și va contribui la deblocarea de fonduri private prin intermediul unor instrumente financiare ale UE, în special InvestEU, ceea ce ar duce la investiții în cuantum de minimum o mie de miliarde de euro.

Toate statele membre, regiunile și sectoarele vor trebui să aibă o contribuție la tranziție, însă intensitatea provocărilor este diferită. Unele regiuni vor fi afectate în mod particular și vor trece prin transformări economice și sociale profunde. Mecanismul pentru o tranziție justă va oferi sprijin financiar și practic specific pentru a-i ajuta pe lucrători și a genera investițiile necesare în regiunile respective.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus: „Oamenii sunt cei în jurul cărora s-a construit Pactul ecologic european, viziunea noastră pentru o Europă neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Ne așteaptă o transformare fără precedent, care va funcționa dacă va fi echitabilă și fiabilă pentru noi toți. Vom sprijini oamenii și regiunile care vor trebui să depună eforturi mai mari pentru realizarea acestei schimbări, pentru a ne asigura că nimeni nu este lăsat în urmă. Pactul ecologic implică nevoi ridicate de investiții, pe care le vom preschimba în oportunități de investiții. Planul pe care îl prezentăm astăzi, de a mobiliza cel puțin o mie de miliarde de euro, va arăta drumul și va debloca un val de investiții verzi.”

Vicepreședintele executiv pentru Pactul ecologic european, Frans Timmermans, a spus: „Tranziția necesară către neutralitate din punct de vedere climatic va spori bunăstarea oamenilor și competitivitatea Europei. Pentru ca aceasta să se realizeze, este nevoie de mai multe eforturi din partea cetățenilor, a sectoarelor și a regiunilor care se bazează într-o măsură mai mare decât alții pe combustibili fosili. Mecanismul pentru o tranziție justă va contribui la sprijinirea celor mai afectați prin sporirea atractivității investițiilor și propunerea unui pachet de sprijin financiar și practic în valoare de cel puțin 100 de miliarde de euro. Acesta este angajamentul nostru în numele solidarității și al echității.”

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a adăugat: „Pentru ca Europa să treacă la o economie neutră din punct de vedere climatic, avem nevoie de angajamentul politic, dar și de investiții masive. Pactul ecologic arată hotărârea noastră de a atenua schimbările climatice, pe care o consolidăm acum cu un plan de finanțare. În primul rând, vom utiliza bugetul UE pentru a atrage fonduri private pentru proiecte ecologice peste tot în Europa și pentru a sprijini regiunile și oamenii cei mai afectați de tranziție. În al doilea rând, vom crea stimulentele de reglementare potrivite pentru ca investițiile verzi să fie fructuoase. În sfârșit, dar nu mai puțin important, vom ajuta autoritățile publice și actorii de pe piață să identifice și să dezvolte astfel de proiecte. Uniunea Europeană nu s-a construit într-o zi și nici o Europă ecologică nu se va ivi peste noapte. Trebuie să ne schimbăm modul de a gândi dacă vrem să realizăm investiții concentrându-ne pe sustenabilitate. Astăzi am făcut un pas important în această direcție.”

Planul de investiții pentru Pactul ecologic european

Planul de investiții pentru Pactul ecologic european va mobiliza fonduri UE și va crea un cadru favorabil care să faciliteze și să stimuleze investițiile publice și private necesare pentru tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic, verde, competitivă și incluzivă. Venind în completarea altor inițiative anunțate în cadrul Pactului ecologic, planul se bazează pe trei dimensiuni…

detalii/sursa: https://ec.europa.eu/romania/news/20200114_plan_investitii_pactul_ecologic_european_ro