Inteligența artificială: Comisia avansează în direcția adoptării unor orientări în materie de etică

Inteligența artificială: Comisia avansează în direcția adoptării unor orientări în materie de etică

Comisia Europeană a prezentat, în data de 8 aprilie, următoarele etape pentru consolidarea încrederii în inteligența artificială, pornind de la activitatea desfășurată de grupul de experți la nivel înalt.

Pe baza activității grupului de experți independenți numiți în iunie 2018, Comisia a lansat o etapă-pilot pentru a se asigura că pot fi puse în practică orientările etice pentru dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale (IA). Comisia invită sectoarele interesate, institutele de cercetare și autoritățile publice să testeze lista detaliată de evaluare, care completează orientările și care a fost întocmită de grupul de experți la nivel înalt.

Planurile fac parte din strategia privind IA, prezentată în aprilie 2018, ce vizează majorarea investițiilor publice și private până la cel puțin 20 de miliarde EUR pe an în următorul deceniu, punerea la dispoziție a mai multor date, stimularea talentelor și asigurarea încrederii în această tehnologie.

Șapte aspecte esențiale pentru o inteligență artificială în care să putem avea încredere

O inteligență artificială în care să putem avea încredere ar trebui să respecte toate normele aplicabile, precum și o serie de cerințe; listele de evaluare specifice au scopul de a contribui la verificarea aplicării fiecăreia dintre cerințele-cheie:
– Implicare și supraveghere umană: sistemele de IA ar trebui să faciliteze existența unor societăți echitabile prin sprijinirea implicării factorului uman și a respectării drepturile fundamentale, fără să reducă, să limiteze sau să compromită autonomia umană.
– Robustețe și siguranță: o IA în care putem avea încredere presupune ca algoritmii să fie siguri, fiabili și suficient de solizi pentru a face față erorilor sau inconsecvențelor de pe parcursul întregului ciclu de viață al sistemelor de IA.
– Respectarea vieții private și guvernanța datelor: cetățenii ar trebui să dețină controlul deplin asupra propriilor date, care să nu fie utilizate în scopuri prejudiciabile sau discriminatorii.
– Transparență: ar trebui asigurată trasabilitatea sistemelor de IA.
– Diversitate, nediscriminare și echitate: sistemele de IA ar trebui să țină seama de întreaga gamă de abilități, competențe și cerințe din partea factorului uman și să asigure accesibilitatea.
– Bunăstare societală și de mediu: sistemele de IA ar trebui utilizate pentru a accelera schimbările sociale pozitive și pentru a favoriza dezvoltarea durabilă și responsabilitatea ecologică.
– Responsabilitate: ar trebui instituite mecanisme care să asigure responsabilitatea și răspunderea sistemelor de IA și a acțiunilor acestora.


sursa / mai multe detalii: https://ec.europa.eu/romania/news/20190409_inteligenta_artificiala_comisia_europeana_orientari_etica_ro