Finanțări în Agricultură

Prefaţă

Politica agricolă comună reprezintă o punte între, pe de o parte, o lume din ce în ce mai urbanizată și, pe de altă parte, o agricultură din ce în ce mai strategică. Acesta este motivul pentru care am propus un nou parteneriat între Europa și agricultori prin intermediul unei politici agricole comune reînnoite după 2013.

Noul parteneriat se înscrie în perspectiva istorică a politicii comune largi care tocmai a sărbătorit cincizeci de ani de existenţă și care este descrisă în paginile următoare.
În același timp, parteneriatul se înscrie în dorinţa de a pune o nouă temelie la baza contractului de încredere încheiat între cetăţenii europeni și agricultura lor prin intermediul PAC.

Agricultura se află la răscrucea provocărilor cu care se confruntă societatea noastră.
Bineînţeles, în primul rând, provocarea privind hrana. Dar, de asemenea, provocarea privind resursele naturale, pe care trebuie să le utilizăm cu respect și responsabilitate faţă de generaţiile viitoare. În sfârșit, provocarea teritorială și importanţa păstrării continuităţii, pe teritoriile noastre, a unui sector – agricultura – esenţial pentru vitalitatea economiilor rurale, a rădăcinilor și a patrimoniului nostru. Europa are nevoie de agricultorii săi. Agricultorii au nevoie de sprijinul Europei.

Aceasta se poate realiza prin ajutoare pentru venituri mai bine calibrate, îndreptate către agricultorii activi și adaptate în mod obiectiv în funcţie de nevoile tuturor tipurilor de agricultură, în special ale celor mai fragile.

Aceasta se poate realiza prin instrumente puse în slujba competitivităţii economice și ecologice a sectorului agricol. Avem nevoie de mecanisme motivante pentru a încuraja agricultorii să adopte practici agricole durabile. Avem nevoie, de asemenea, de măsuri de securitate moderne, eficace și adaptate pentru a depăși crizele din ce în ce mai violente și din ce în ce mai frecvente.

Aceasta se poate realiza, în sfârșit, prin dorinţa de a reînnoi viaţa rurală prin mijloace consolidate, pentru a încuraja tinerii să se stabilească în zonele rurale, prin fonduri suplimentare destinate cercetării, inovării și transferului de cunoștinţe – și prin investiţii în infrastructurile private și publice.

Anii următori sunt esenţiali pentru a pune bazele unei agriculturi puternice, capabile să înfrunte schimbările climatice și concurenţa internaţională, răspunzând, în același timp, așteptărilor cetăţenilor. Politica agricolă comună înseamnă hrana noastră, înseamnă viitorul a mai mult de jumătate din pământurile noastre.

dacian-ciolos-micDacian Cioloș
Comisar european pentru agricultură și dezvoltare rurală