Încadrarea în muncă a tinerilor

Comisia Europeană a propus miercuri, 4 decembrie, orientări care să le permită stagiarilor să dobândească o experiență de muncă de înaltă calitate, în condiții sigure și echitabile și care să le crească șansele de a găsi un loc de muncă de bună calitate. Scopul Propunerii de Recomandare a Consiliului privind un cadru de calitate pentru stagii va solicita în special statelor membre să se asigure că legislația sau practicile naționale respectă principiile enunțate în orientări și să își adapteze legislația acolo unde este necesar. Stagiile sunt un element cheie al inițiativei Garanția pentru tineret propuse de Comisia Europeană în decembrie 2012 și adoptate de Consiliul de Miniștri al UE în aprilie 2013. Actualmente, unul din trei stagii nu corespunde standardelor în ceea ce privește condițiile de muncă sau conținutul didactic, conform unui sondaj recent al Eurobarometru (IP/13/1161). Multe dintre aceste stagii care nu corespund standardelor sunt utilizate de către angajatori pentru a înlocui locurile de muncă pentru începători.

stiri-038
 

„Stagiile sunt esențiale pentru a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională a tinerilor, precum și pentru a asigura o trecere lină de la școală la locul de muncă. Este inacceptabil că unii dintre stagiari sunt în prezent exploatați ca forță de muncă gratuită sau ieftină. Statele membre trebuie să se asigure că stagiarii beneficiază de formări profesionale de calitate și capătă experiența necesară pentru a obține un loc de muncă. Aceste propuneri de orientări vor permite stagiarilor să dobândească experiență de muncă de înaltă calitate în condiții bune de lucru”, a declarat László Andor, comisarul european pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune.

stiri-037
 

Orientările urmează să îmbunătățească transparența în ceea ce privește condițiile de stagiu, impunând de exemplu cerința ca stagiile să se bazeze pe un acord scris de stagiu. Orientările urmează să îmbunătățească transparența în ceea ce privește condițiile de stagiu, impunând de exemplu cerința ca stagiile să se bazeze pe un acord scris de stagiu. Acordul ar trebui să acopere conținutul didactic (obiectivele educaționale, supravegherea) și condițiile de muncă (durata limitată, timpul de lucru, indicația clară că stagiarii vor fi plătiți sau compensați în alt mod și că vor beneficia sau nu de securitatea socială). Într-adevăr, li se va cere furnizorilor de stagiu să indice în anunțul de post vacant dacă stagiul va fi plătit.

stiri-036
 

Prin stabilirea unor standarde comune de calitate pentru stagii, adoptarea cadrului de calitate pentru stagii va sprijini implementarea mecanismelor de Garanție pentru tineret de către statele membre. Totodată, aceasta va încuraja organizarea mai multor stagii transnaționale și va contribui la extinderea portalului EURES la stagii, astfel cum a solicitat Consiliul European în Concluziile din iunie 2012.

Cadrul propus nu vizează stagiile care fac parte dintr-o diplomă universitară sau care sunt obligatorii pentru a avea acces la o anumită profesie.

sursa: http://ec.europa.eu/romania/