Ghid referitor la finanțarea din partea UE – 2017

Ghid referitor la finanțarea din partea UE – 2017

Ghid referitor la finanțarea din partea UE – Ediția 2017

Pentru a răspunde evoluției economiei mondiale și impactului acesteia asupra Europei, Comisia Europeană a propus o serie de programe menite să stimuleze crearea de locuri de muncă, creșterea economică și investițiile în întreaga Uniune Europeană. Aceste programe fac parte din cadrul financiar multianual 2014-2020. Prezenta publicație vă prezintă informații despre aceste programe și descrie pe scurt oportunitățile de finanțare oferite de acestea. Informații detaliate sunt disponibile pe site-ul web al Comisiei Europene. Oportunitățile de finanțare ale UE demonstrează că bugetul UE aduce o valoare adăugată în mai multe domenii, printre care se numără cercetarea, ocuparea forței de muncă, dezvoltarea regională, cooperarea, educația, cultura, mediul, ajutorul umanitar, energia și multe altele. Se oferă un sprijin substanțial întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) și organizațiilor societății civile fără scop lucrativ, tinerilor, cercetătorilor, fermierilor, organismelor publice și multor alte entități.

Ghidul referitor la finanțarea din partea UE oferă informații despre programele europene și descrie pe scurt oportunitățile de finanțare oferite de acestea pentru IMM-uri, organizații neguvernamentale, tineri, cercetători, fermieri, organisme publice și multe alte entități. Poți obține un exemplar gratuit al ghidului aici: http://bit.ly/GhidFonduriUE

sursa: europa.eu