Fonduri europene pentru sprijinirea profesională a tinerilor șomeri

Autoritățile lansează noi fonduri europene pentru sprijinirea tinerilor care au terminat studiile și nu au loc de muncă prin intemediul Programului Operațional Capital Uman.

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a lansat în consultare publică 2 Ghiduri ale Solicitantului – Condiții Specifice în cadrul POCU:
Viitor pentru tineri 1” (OS 1.1 – 1.2) – regiunile Centru, Sud-Muntenia, Sud-Est;
Viitor pentru tineri 2” (OS 2.1 – 2.2) – regiunile Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia.


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică în consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice – “Viitor pentru tinerii NEETs I” aferent Axei prioritare 1 “Iniţiativa locuri de muncă pentru tineri”, prioritatea de investiţii 8.ii, obiectiv specific 1.1 si 1.2 [Link extern arhivat]
Prezentul apel de proiecte vizeaza Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia) prin imbunătățirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia).


Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail: neets@fonduri-ue.ro până la data de 10.04.2017.

Liniile de finanțare sunt dedicate îmbunătățirii situației tinerilor din categoria NEET (Not in employment, education or training – tineri care nu sunt angajați, nici în educație sau training – n.r.), prin măsuri precum:
– Formare profesională personalizată;
– Evaluare și certificare pentru recunoașterea competențelor dobândite în context informal și non-formal;
– Servicii specializate pentru stimularea ocupării – medierea muncii;
– Activități suport: de acompaniament, de promovare și animare.

Durata proiectului este de maximum 12 luni;

Valoarea maximă a proiectului: 1.000.000 euro, cu o contribuție a beneficiarilor de 0%/2%/5%/8%, în funcție de tipul organizației

Aplicanți/Parteneri eligibili: angajatori; furnizori de formare; furnizori de servicii de ocupare/evaluare și certificare a competențelor; sindicate/patronate; ONG-uri; organizații de tineret; întreprinderi sociale de inserție; SPO.

Grupul țintă îl reprezintă tinerii NEETs (tineri care nu sunt nici încadrați în muncă și nici nu urmează un program de educație sau formare) cu vârsta între 16-24 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunile eligibile, înregistrați și profilați de către Serviciul Public de Ocupare.

Ministerul a mai publicat în consultare publică și următoarele ghiduri: „Măsuri de educație de a doua șansă pentru tinerii NEETs” – OS. 6.1; „Screening preconcepțional și prenatal de trimestrul I/II” – OS. 4.9, informează firma de consultanță VAPRO.

Potrivit Parlamentului European, numărul tinerilor cu vârsta între 15 și 25 de ani care nu au un loc de muncă sau nu se află într-un program de educație sau formare profesională crește alarmant, mai ales în statele membre care au cele mai multe dificultăți în a co-finanța fondurile UE pentru programe.

Fondurile pentru Inițiativa pentru Tineri pentru 2014-2020 sunt de 3,2 miliarde de euro, urmând a fi completate cu cel puțin 3,2 miliarde de euro din alocările Fondului Social European pentru fiecare stat membru.

În România, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în 2013 s-a estimat că numărul tinerilor neidentificați NEETs a fost de 441.000 de persoane.

Axele 1 și 2 ale Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 au un buget total de peste 500 milioane euro. Acestea presupun măsuri și condiții identice, numai că se adresează unor regiuni diferite ale țării.

surse: http://www.euractiv.ro si http://www.fonduri-ue.ro