Evitarea plății impozitelor: societățile să plătească în țara unde fac profit

Evitarea plății impozitelor: societățile să plătească în țara unde fac profit

Societățile utilizează lacunele legislative pentru a evita plata impozitelor, prin transferarea profiturilor către țările UE cu impozite mai mici. Noi norme UE pun capăt acestei situații.

Miercuri, deputații europeni vor discuta despre planurile de creare a unei baze fiscale consolidate comune a societăților în UE. Membrii Parlamentului European vor discuta despre două acte legislative care vor împiedica societățile să-și mute profiturile în acele state membre în care impozitele sunt mai mici.

Comisia Europeană propune ca statele membre să le implementeze succesiv:
faza 1 – bază fiscală comună a societăților: un set de reguli pentru calcularea profiturilor impozabile ale societăților în toate țările UE (în prezent, societățile care operează în diferite state membre calculează profiturile filialelor conform diferitelor coduri fiscale);
faza 2 – bază fiscală consolidată comună a societăților: consolidarea ar permite societăților să adauge profiturile și pierderile tuturor filialelor lor în UE și să vină cu o valoare a profitului net care să fie impozitată.

Cu baza de impozitare stabilită, profitul corespunzător ar fi împărțit între statele membre în care societatea își desfășoară activitatea cu filiale, astfel încât acestea să poată impozita cota respectivă cu rata națională a impozitului pe profit.

Distribuirea profiturilor se va realiza conform unei formule, luând în considerare clădirile, utilajele, numărul de angajați și vânzările pe care compania le are în fiecare stat membru.

Evitarea obligațiilor fiscale sau evaziune fiscală? Consultați glosarul nostru fiscal!

Rolul Parlamentului
În materie fiscală, Parlamentul are un rol consultativ în procesul legislativ. Legile UE sunt adoptate de către statele membre în cadrul Consiliului, cu unanimitate.
Combaterea evitării obligațiilor fiscale și a fraudei fiscale este una dintre prioritățile Parlamentului. Pe 1 martie 2018, deputații europeni au creat o comisie specială care să investigheze abaterile în domeniul impozitării.

Sursa / Aticol: http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20180308STO99329/evitarea-platii-impozitelor-societatile-sa-plateasca-in-tara-unde-fac-profit