Europa 2020, pe scurt

Europa 2020 este o strategie pe 10 ani a Uniunii Europene, al cărei scop trece dincolo de depăşirea crizei care continuă să afecteze multe dintre economiile europene. Strategia îşi propune să elimine deficienţele modelului nostru de dezvoltare şi să creeze condiţii favorabile pentru o creştere economică mai inteligentă, mai durabilă şi mai favorabilă incluziunii.

stiri-046
 

Pentru ca acest lucru să fie posibil, Uniunea Europeană şi-a fixat 5 obiective esenţiale pe care intenţionează să le atingă în următorul deceniu. Ele acoperă domenii precum ocuparea forţei de muncă, educaţia, cercetarea şi inovarea, incluziunea socială şi reducerea sărăciei şi energia/clima.

5 obiective europene pentru 2020

1. Ocuparea forţei de muncă
– o rată de ocupare a forţei de muncă de 75 % în rândul populaţiei cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani

2. Cercetare şi dezvoltare
– alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare şi dezvoltare

3. Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei
– reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau chiar cu 30%, în condiţii favorabile) faţă de nivelurile înregistrate în 1990
– creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%
– creşterea cu 20% a eficienţei energetice

4. Educaţie
– reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie a şcolii
– creşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani

5. Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale
– reducerea cu cel puţin 20 de milioane a numărului persoanelor care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale

stiri-000
 

De asemenea, strategia cuprinde 7 iniţiative majore care oferă un cadru prin care UE şi autorităţile naţionale îşi susţin reciproc eforturile în domenii prioritare pentru Strategia Europa 2020, cum ar fi inovarea, economia digitală, ocuparea forţei de muncă, tineretul, politica industrială, combaterea sărăciei şi eficienţa energetică.

Europa 2020 va fi un succes doar dacă va face obiectul unui efort hotărât şi concertat, atât la nivelul UE, cât şi la nivel naţional. La nivelul UE se iau decizii esenţiale pentru a definitiva piaţa unică în domeniul serviciilor, energiei şi produselor digitale şi pentru a realiza investiţii în conexiuni transfrontaliere esenţiale. La nivel naţional, mai sunt încă numeroase obstacole în calea concurenţei şi a creării de locuri de muncă pe care trebuie să le eliminăm. Aceste eforturi vor avea impactul dorit numai dacă vor fi combinate şi coordonate.

Acesta este motivul pentru care succesul Strategiei Europa 2020 se bazează, în mare măsură, pe proceduri şi structuri de guvernanţă noi, pe care UE le-a pus în aplicare începând cu 2010. În centrul lor se află ciclul anual de coordonare a politicilor economice, cunoscut sub denumirea de „semestrul european”. În cadrul acestuia, Comisia Europeană şi Consiliul UE oferă orientări politice, statele membre se angajează să realizeze reforme, iar Comisia furnizează recomandări specifice fiecărei ţări, aprobate la cel mai înalt nivel de către liderii naţionali reuniţi în cadrul Consiliului European. Statele membre trebuie să ţină cont de aceste recomandări în elaborarea politicilor şi a bugetelor naţionale.

sursa: http://ec.europa.eu