finantare europeana

COVID-19: Modificări privind contractele de finanțare pentru IMM

În contextul pandemiei generate de COVID-19, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) a revizuit una dintre condițiile specifice din contractele de finanțare pentru IMM.

Pentru a sprijini beneficiarii POR 2014 – 2020, ca urmare a impactului pandemiei generate de COVID-19, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) a revizuit una dintre condițiile specifice din contractele de finanțare aplicabile următoarelor apeluri de proiecte, în ceea ce privește prelungirea perioadei de implementare a proiectelor:
– Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiție 2.2 – IMM (APEL 2019 – Nord Est, Vest)
– Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiție 2.2 – IMM (APEL 2016)
– Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiție 2.2.ITI – IMM
Noile prevederi, cuprinse în ghidul specific, sunt publicate la adresa www.inforegio.ro.

Background
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.

POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul MLPDA și a fost adoptat de Comisia Europeană pe data de 23 iunie 2015.

Obiectivul său general îl constituie creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să-și poată gestiona în mod eficient resursele și să-și valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

sursa: https://www.euractiv.ro/fonduri-ue/covid-19-fonduri-europene-imm-19500