salarii echitabile

Coronavirus: Comisia Europeană solicită luarea de măsuri privind protecția lucrătorilor sezonieri

Lucrătorii sezonieri transfrontalieri beneficiază de o gamă largă de drepturi, însă, având în vedere caracterul temporar al activității lor, ei pot fi expuși într-o mai mare măsură la condiții de muncă și de trai precare. Pandemia de COVID-19 a conferit o mai mare vizibilitate acestor condiții și, în unele cazuri, le-a exacerbat. În unele cazuri, astfel de probleme pot crește riscul de apariție a focarelor de COVID-19.

Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, a declarat: „În fiecare an, sute de mii de lucrători sezonieri sprijină sectoare extrem de importante ale economiei UE, cum ar fi sectorul alimentar și cel agricol. Pandemia de COVID-19 a scos la lumină condițiile de trai și de muncă dificile cu care se confruntă acești lucrători. Acest aspect trebuie abordat. Orientările noastre sunt un semnal de alarmă adresat statelor membre și întreprinderilor pentru ca acestea să se asigure că își îndeplinesc obligațiile care le revin în ceea ce privește protecția lucrătorilor indispensabili, care sunt, totuși, vulnerabili.”

Deși Comisia este cea care monitorizează aplicarea corespunzătoare a normelor Uniunii în ceea ce privește lucrătorii sezonieri, responsabilitatea pentru aplicarea lor corespunzătoare revine autorităților naționale. Prin urmare, sunt necesare măsuri adecvate în regim de urgență.

Orientările acoperă o serie de aspecte, cum ar fi:
dreptul lucrătorilor sezonieri de a lucra într-un stat membru UE indiferent dacă sunt cetățeni UE sau dacă vin din țări din afara UE
condițiile de viață și de muncă adecvate, inclusiv distanțarea fizică și măsurile de igienă corespunzătoare
informarea clară a lucrătorilor cu privire la drepturilor lor
munca nedeclarată
aspecte în materie de asigurări sociale

Acțiuni la nivel național
Orientările invită autoritățile naționale și partenerii sociali să depună eforturi reînnoite pentru a-și îndeplini rolul de garantare a aplicării corespunzătoare a normelor și de asigurare a respectării acestora. Ele includ recomandări concrete și sugestii privind activitățile care urmează să fie întreprinse la nivel național sau la nivelul UE, precum:
– lansarea unui apel către statele membre să ia toate măsurile necesare pentru a asigura condiții decente de muncă și de trai pentru lucrătorii sezonieri
– lansarea unui apel către statele membre în scopul sensibilizării cu privire la cerințele în materie de securitate și sănătate în muncă (SSM) care afectează lucrătorii sezonieri, ajutând angajatorii să pună în aplicare cerințele juridice relevante și furnizând informații clare lucrătorilor într-o limbă pe care aceștia o înțeleg
– invitarea statelor membre să ofere orientări practice întreprinderilor mai mici
– solicitarea adresată statelor membre de a consolida inspecțiile pe teren pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a normelor SSM pentru lucrătorii sezonieri

sursa/detalii: https://ec.europa.eu/romania/news/20200716_orientari_lucratori_sezonieri_ro