Consultare publică cu privire la știrile false și la dezinformarea on-line

Consultare publică cu privire la știrile false și la dezinformarea on-line

Cum putem preveni răspândirea știrilor false și dezinformarea online? Ce acțiuni ar trebui întreprinse la nivelul UE? Participă la consultarea publică până în 23 februarie 2018.

Despre consultare
Perioada consultării: 13 Noiembrie 2017 – 23 Februarie 2018
Domenii de politică: Economia și societatea digitală
Departamente: Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie


Grup-țintă
– Cetățeni
– Platforme de comunicare socială
– Organe de presă (posturi de TV și radio, presă scrisă, agenții de presă, mijloace de comunicare în masă on-line, verificatori ai veridicității informațiilor)
– Mediul academic
– Organizații ale societății civile


Obiectivul consultării
Rezultatele consultării publice vor contribui la evaluarea eficacității măsurilor actuale luate de către actorii de pe piață și de alte părți interesate și a nevoii de a le intensifica și de a introduce noi măsuri pentru a combate diferite tipuri de știri false.

Consultarea va colecta informații pentru
– definirea informațiilor false și a răspândirii acestora on-line
– evaluarea măsurilor luate deja de platformele on-line, organele de presă și organizațiile societății civile pentru a combate răspândirea știrilor false în mediul on-line
– delimitarea domeniului de aplicare a acțiunilor viitoare menite să consolideze calitatea informațiilor și să prevină răspândirea dezinformării on-line.

Mai multe detalii: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-fake-news-and-online-disinformation_ro