Legislația UE privind deșeurile obligă statele membre să raporteze date Comisiei

Comisia solicită mai multor state membre, inclusiv României, să își respecte obligațiile de raportare care le revin în temeiul legislației UE privind deșeurile

Legislația UE privind deșeurile obligă statele membre să raporteze date Comisiei. În total, până în prezent România și alte 13 state membre nu și-au îndeplinit obligațiile care le revin în temeiul mai multor legi, inclusiv al directivelor privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, vehiculele scoase din uz, , precum și în temeiul Regulamentului privind transferurile de deșeuri. De asemenea, Lituania nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin conform directivei privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

În temeiul Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, statele membre sunt obligate să raporteze Comisiei cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a obiectivelor, într-un anumit număr de luni de la sfârșitul perioadei vizate de rapoarte, pe baza unei structuri definite de Comisie. De asemenea, statele membre trebuie să furnizeze Comisiei o descriere detaliată a modului în care au fost compilate datele. Până în prezent, România, Malta și Suedia nu și-au îndeplinit obligațiile, deoarece rapoartele din 2015 nu au fost furnizate. Conform Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, statele membre sunt obligate să transmită Comisiei rapoarte privind ratele de colectare stabilite de directivă, într-un anumit număr de luni de la sfârșitul anului vizat, și să indice în raport modul în care au fost obținute datele necesare pentru calcularea ratei de colectare. Acestea au, de asemenea, obligația de a raporta cu privire la nivelurile de reciclare realizate în fiecare an calendaristic în cauză și dacă au fost îndeplinite nivelurile de eficiență a reciclării prevăzute în directivă. Până în prezent, aceste obligații nu au fost îndeplinite de România, Bulgaria, Franța, Italia, Malta, Grecia, Suedia, Slovenia, Lituania, Țările de Jos, Spania, Ungaria, Irlanda și Portugalia pentru 2016 și/sau 2017. În conformitate cu Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, statele membre trebuie să raporteze Comisiei cu privire la obiectivele stabilite de directivă, împreună cu o descriere adecvată a datelor utilizate. România , Danemarca și Slovenia nu și-au îndeplinit obligațiile până în prezent, dat fiind că rapoartele din 2015 sau 2016 nu au fost furnizate. În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri, statele membre sunt obligate să trimită Comisiei rapoarte privind aplicarea Regulamentului privind transferurile de deșeuri. Până în prezent, România nu a prezentat un raport pentru anul 2017. În sfârșit, în temeiul Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, statele membre trebuie să furnizeze Comisiei date privind punerea în aplicare a obiectivelor de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje în termen de 18 luni de la sfârșitul anului relevant, prin intermediul formatelor stabilite de Comisie, și să trimită Comisiei o descriere adecvată a modului în care au fost compilate datele (așa-numitul „raport de verificare a calității”). Până în prezent, Lituania nu a furnizat raportul de verificare a calității pentru anul 2016. Prin urmare, Comisia a decis să trimită scrisori de punere în întârziere tuturor celor cincisprezece state membre. În cazul în care nu se iau măsuri în termen de două luni, se poate emite un aviz motivat…

sursa/detalii: https://ec.europa.eu/romania/news/20191010_infringement_deseuri_ro