CESE dedică ediția din 2019 a evenimentului său emblematic de decernare a Premiului pentru societatea civilă emancipării femeilor și luptei pentru egalitatea de gen

Comitetul Economic și Social European (CESE) a lansat ediția 2019 a Premiului pentru societatea civilă. Tema din acest an este „Promovarea femeilor în societatea și economia Europei”, iar premiul va onora inițiativele și proiectele inovatoare care au ca scop asigurarea egalității de șanse pentru femei și bărbați și a egalității de tratament a acestora în toate sferele vieții economice și sociale.

Premiul CESE pentru societatea civilă este deschis tuturor organizațiilor societății civile înregistrate oficial în Uniunea Europeană și care își desfășoară activitatea la nivel local, regional, național sau european. Pot candida și persoane fizice. Pentru a fi eligibile, inițiativele sau proiectele trebuie să fi fost deja puse în aplicare sau să se afle în derulare.

Premiile, cu o valoare totală de 50 000 EUR, vor fi împărțite între maximum cinci câștigători. Termenul de înscriere este 6 septembrie 2019, ora 10:00, iar ceremonia de decernare a premiilor va avea loc la 12 decembrie 2019, la Bruxelles.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE DESPRE TEMA EDIȚIEI DIN ACEST AN
CESE – care este vocea sindicatelor, a ONG-urilor și a organizațiilor patronale la nivelul UE – a avertizat în repetate rânduri cu privire la segregarea și discriminarea de gen care persistă pe piețele europene ale forței de muncă și în societate. La șaizeci de ani după ce UE s-a angajat, prin Tratatul de la Roma, să îndeplinească obiectivul de eliminare a diferenței de remunerare dintre femei și bărbați, aceasta se menține încă la un nivel considerabil – de aproximativ 16 % –, iar decalajul în materie de pensii ajunge la un procent impresionant, de 38 %.

Femeile reprezintă 51 % din populația UE, însă doar 67 % dintre ele lucrează. Din totalul antreprenorilor, doar 31 % sunt femei. Având în vedere că se ocupă și de gospodărie, ele au mai degrabă locuri de muncă cu fracțiune de normă sau precare, ceea ce le aduce un venit mai mic. Femeile sunt încă mult subreprezentate în organele de decizie politică și economică, cum ar fi consiliile de administrație ale întreprinderilor.

Stereotipurile de gen se regăsesc în toate sferele vieții. Mass-media perpetuează în multe cazuri rolurile, stereotipurile sau normele de gen, ba chiar prezintă uneori femeile într-o lumină degradantă. În contextul celor mai recente reacții defavorabile la adresa drepturilor femeilor în Europa și al estimărilor sumbre, conform cărora va fi nevoie de peste un secol pentru ca femeile să fie tratate la fel ca bărbații, CESE a solicitat recent un angajament politic pentru asigurarea egalității dintre femei și bărbați în Europa.

În acest an, CESE va acorda Premiul societății civile unor proiecte și inițiative remarcabile, care acoperă cel puțin unul dintre următoarele aspecte:
– combaterea stereotipurilor de gen, a comportamentului social discriminatoriu și a prejudecăților în toate sferele vieții economice și sociale sau sensibilizarea opiniei publice pe aceste teme;
– creșterea gradului de conștientizare în ceea ce privește consecințele stereotipurilor de gen generate de conținutul media;
– promovarea exercitării de către femei a unor profesii în care bărbații au de obicei o prezență dominantă, cum ar fi cele din sectoarele STIM și TIC, și combaterea segregării de gen în educație;
– eliminarea diferenței de remunerare dintre femei și bărbați și a disparității de gen în ceea ce privește pensiile;
– promovarea antreprenoriatului feminin, a egalității în procesul decizional, a independenței economice a femeilor și a echilibrului între viața profesională și cea privată;
– abordarea provocărilor specifice cu care se confruntă femeile vulnerabile, cum ar fi mamele singure, femeile cu handicap, femeile migrante, cele aparținând unor minorități etnice sau cele slab calificate.

Detalii: https://ec.europa.eu/romania/news/20190701_CESE_Premiul_societate_civila_egalitate_gen_ro
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/2019-eesc-civil-society-prize