Cartea albă privind viitorul Europei: Căi spre unitatea UE cu 27 de state membre

Cartea albă privind viitorul Europei: Căi spre unitatea UE cu 27 de state membre

Comisia prezintă Cartea albă privind viitorul Europei: Căi spre unitatea UE cu 27 de state membre, Cartea albă prezintă principalele provocări și oportunități ale Europei din următorul deceniu.

Carte albă privind viitorul Europei în română (5,50 MB – fişier PDF) link extern

Cea de a 60-a aniversare a tratatelor de la Roma din 25 martie 2017 va reprezenta o ocazie importantă pentru ca liderii UE-27 să reflecteze la stadiul proiectului nostru european, să cântărească realizările și punctele forte ale acestuia, precum și domeniile în care sunt necesare îmbunătățiri și să facă dovada unei voințe comune de a contura împreună un viitor mai puternic, cu 27 de membri (articol).

Cartea albă analizează modul în care Europa se va schimba în următorii zece ani, de la impactul noilor tehnologii asupra societății și a locurilor de muncă, la îndoielile suscitate de globalizare, la preocupările în materie de securitate și la creșterea populismului. Cartea albă prezintă alegerea cu care ne confruntăm astăzi: fie ne lăsăm în voia acestor tendințe, fie dăm dovadă de deschidere și profităm de noile oportunități pe care le aduc cu sine.

Cartea albă prezintă cinci scenarii, fiecare dintre ele conturând modul în care ar putea arăta Uniunea la orizontul anului 2025, în funcție de alegerile pe care le va face Europa. Scenariile acoperă o gamă de posibilități și au un caracter ilustrativ. Ele nu se exclud reciproc și nu sunt exhaustive.

Scenariul 1: Continuând pe același drum – TUE-27 se axează pe realizarea agendei sale de reforme pozitive
Agenda pozitivă de acțiune continuă să producă rezultate concrete
Unitatea UE cu 27 de membri este menținută
Unitatea UE-27 poate fi încă pusă la încercare în cazul unor dispute majore
Decalajul dintre promisiuni și rezultate va fi eliminat numai treptat și cu condiția să existe hotărârea de a acționa în comun pentru obținerea de rezultate

Scenariul 2: Accent exclusiv pe piața unică – UE-27 nu poate cădea de acord să realizeze mai mult în numeroase domenii de politică ce depășesc sfera pieței unice
Procesul de decizie ar putea fi înțeles mai ușor
Devine mai dificil să fie abordate chestiunile care privesc mai mult de un stat membru, decalajul dintre așteptări și rezultate crescând astfel în ceea ce privește provocările comune
Drepturi ale cetățenilor care sunt garantate prin legislația UE ar putea fi restrânse în timp

Scenariul 3: Cei care doresc mai mult realizează mai mult – UE-27 își desfășoară activitatea ca și acum, dar le permite statelor membre care își doresc acest lucru să realizeze mai mult împreună în anumite domenii
Unitatea UE cu 27 de state membre este menținută și, în același timp, statele membre care doresc să realizeze mai mult au posibilitatea de a merge înainte
Decalajul dintre așteptări și rezultate se reduce în țările care doresc și decid să facă mai mult
Apar semne de întrebare cu privire la transparența și răspunderea la diferitele niveluri decizionale
Drepturi ale cetățenilor care sunt garantate prin legislația UE variază în funcție de locul unde trăiesc

Scenariul 4: Mai puțin, dar mai eficient – UE-27 se axează pe rezultate mai multe și mai rapide în anumite domenii de politică, renunțând să acționeze în cele în care nu există percepția că ar avea o valoare adăugată
Cetățenii europeni simt că UE acționează exclusiv în acele domenii în care are o valoare adăugată
O concentrare mai clară a resurselor și a atenției asupra unui număr limitat de domenii permite UE-27 să acționeze mai rapid
La început, UE întâmpină dificultăți în a ajunge la un acord cu privire la domeniile care ar trebui să fie prioritare

Scenariul 5: Mult mai mult, împreună – Statele membre decid să realizeze mult mai mult, colaborând în toate domeniile de politică
Procesul decizional de la nivelul UE este mult mai amplu și mai rapi
Cetățenii beneficiază de mai multe drepturi acordate prin legislația UE
Există riscul înstrăinării acelor părți ale societății care consideră că UE nu are legitimitate sau că UE a preluat prea multe competențe de la autoritățile naționale


Ce urmează 2017 – 2019

Cartea albă reprezintă contribuția Comisiei Europene la summitul de la Roma, cu ocazia căruia UE va discuta despre realizările ultimilor 60 de ani, dar și despre viitorul său cu 27 de membri.
Cartea albă marchează începutul unui proces prin care UE-27 va decide împreună asupra viitorului Uniunii. Pentru a încuraja acest dialog, Comisia Europeană, alături de Parlamentul European și de statele membre interesate, va găzdui o serie de „dezbateri dedicate viitorului Europei” în orașele și în regiunile Europei.

În lunile următoare, Comisia Europeană va contribui la discuții printr-o serie de documente de reflecție care vor aborda următoarele subiecte:
dezvoltarea dimensiunii sociale a Europei;
aprofundarea uniunii economice și monetare, pe baza Raportului celor cinci președinți din iunie 2015;
valorificarea oportunităților globalizării;
viitorul apărării Europei;
viitorul finanțelor UE.

Întocmai precum Cartea albă, aceste documente de reflecție vor prezenta diverse idei, propuneri, opțiuni sau scenarii pentru Europa anului 2025, fără a fi stabilite decizii finale în acest stadiu.

sursa: https://ec.europa.eu