Bani europeni pentru românii care vor să intre în afaceri

Românii care vor să-şi deschidă afaceri pot primi bani europeni – până la 40.000 de euro, în cadrul noii scheme “România Start-Up Plus”. MFE a lansat, luni, spre consultare publică, Ghidul Programului cu o alocare de 105 milioane de euro din POCU.

Mecanismul de finanțare:

în momentul semnării contractului cu administratorul schemei de antreprenoriat, viitorul antreprenor primește o subvenție în valoare de maximum 24.000 euro, reprezentând prima tranșă de finanțare.
A doua tranșă de finanțare, în valoare de maximum 16.000 euro, va fi acordată dacă antreprenorul realizează venituri brute echivalente cu jumătate din valoarea primei tranșe.
Potrivit unui comunicat, MFE a gândit un sistem de stimulare a start-up-urilor care realizează performanță în vânzări.

“Acest mecanism de finanțare, în tranșe, reprezintă un pas către o finanțare mai inteligentă, adaptată realității economice. Sprijinul nu mai este doar un indicator numeric cantitativ, el devine un instrument de impulsionare a antreprenorilor care înregistrează rezultate în faza incipientă a afacerilor lor”,

a declarat secretarul de stat Dan Barna.

Ce-şi propune MFE?

Prin finanțarea proiectelor de antreprenoriat din Programul “România Start-Up Plus”, Ministerul Fondurilor Europene şi-a propus:

crearea a peste 2.000 de noi locuri de muncă.
finanţarea a peste 1.500 noi întreprinderi mici și mijlocii.
peste 10.000 de persoane formate în domeniul educației antreprenoriale.
Schema pentru start-up-uri poate fi derulată de Autoritățile Publice Locale, Camerele de Comerț, Furnizorii de servicii de Formare Profesională Continuă (FPC), universitățile și ONG-uri, care pot aplica pentru a fi administratori de schemă.

Grupul ţintă al proiectului:

Conform Ghidului, grupul ţintă este format din persoane fizice care intenţionează să înfiinţeze o afacere: şomeri, persoane inactive sau persoane care au un loc de muncă şi înfiinţează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă.

“Este simplu: vor fi administratori de grant care vor alege (transparent si competitiv) oameni cu potențial de antreprenoriat. Aceștia vor primi pregătire și mentorat, plus 24.000 de euro pentru a începe afacerea. Dacă vor reuși să se stabilizeze pe o nișă de piață, deci să vândă, vor mai primi încă 16.000 de euro”, a scris, pe Facebook, ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, adăugând că este vorba de o variantă îmbunătățită a Programului România start-up, “mai simplu de implementat și cu orientare spre piață”.

“Nu verificăm criterii administrative, ci premiem performanța în vânzări”, a mai scris Ghinea.
MFE reaminteşte că accesul la finanțare al întreprinderilor din România este printre cele mai reduse din UE, doar 2% din întreprinderile din România – față de 8%, media europeană – accesând granturi sau credite subvenționate în 2015, conform sondajului SAFE al Comisiei Europene.

Propuneri și recomandări pe marginea ghidului “România Start-Up Plus” (RSUP) se pot face până la 25 iulie 2016.

BACKGROUND

“România Start-up Plus” (RSUP) face parte din Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8iii – Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7. – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre UE.

În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.