Bani europeni pentru modernizarea sistemului de sănătate: 140 milioane lei pentru un nou sistem IT

Autoritățile române așteaptă, începând de luni, proiecte pentru îmbunătățirea sistemului de gestiune și infrastructurii de sistem IT din domeniul sănătății.

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Competitivitate (POC), alături de Organismul intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – România au lansat Ghidul Solicitantului Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice, secțiunea E-SĂNĂTATE.

Apelul de proiecte are un buget alocat de circa 140 milioane de lei și are drept scop va „dezvoltarea unui sistem performant, prin utilizarea instrumentelor TIC în domeniul sănătății. Obiectivul final este creșterea calității și siguranței serviciilor de sănătate oferite pacienților”, potrivit unui anunț al Ministerului Fondurilor Europene.

Sunt vizați atât furnizorii publici de servicii de sănătate, cât și cei privați.

Apelul se deschide luni, 1 octombrie, ora 09.00, iar proiecte pot fi transmise până în data de 31 decembrie, ora 13.00.

Intervențiile POC vizează, printre altele:
– digitalizarea înregistrărilor în domeniul sănătăţii;
– asigurarea interoperabilității și schimbului de date standardizate între furnizorii de servicii de sănătate – spitale, medici de familie, medici specialiști din ambulatoriu, farmaciști, laboratoare, pacienți și toți factorii angrenați în sistem;
– creșterea accesului la servicii de sănătate, prin utilizarea serviciilor de telemedicină. Se adresează în special categoriilor de pacienți din grupurile vulnerabile, mai ales celor din zonele rurale, care necesită opinie medicală de specialitate;
– monitorizarea pacienților cronici, a pacienților singuri etc.;
– creșterea utilizării Tele-Intensive Care în comunicarea directă dintre Ministerul Sănătății și cele mai importante spitale de adulți și pediatrie din România – spitale de urgență și centre regionale, prin implementarea unui sistem informatic modern de monitorizare și documentare în secțiile ATI și sălile de operații deservite de ATI, schimb de date medicale în situații de urgență, consultarea și/sau acordarea celui de-al doilea aviz de la distanță și suport al proceselor aferente activităților de anestezie și terapie intensivă.

Alte rezultate urmărite prin acest demers:
– evitarea suprainvestigării pacientului, cu efecte directe asupra costurilor și siguranței sale;
– eliminarea datelor redundante din sistem;
– creşterea eficienţei personalului medical şi administrativ;
– raportarea erorilor și monitorizarea proceselor care le generează, în vederea evitării lor pe viitor;
– centralizarea informației referitoare la pacient. În acest fel, pacientul nu se va mai confrunta cu informaţii contradictorii, întrucât toţi cei implicaţi în tratamentul său vor avea acces la aceeași informaţie, actualizata prin coroborarea datelor, furnizarea, gestiunea şi organizarea serviciilor cu privire la diagnosticare, tratament, asistenţă etc.
De asemenea, autoritățile din sectorul de sănătate pot avea un control mai eficient al resurselor, putând să prevină posibilele fraude, prin procedurarea și urmărirea traseului serviciilor medicale.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene