198,2 milioane de euro pentru școlile defavorizate

198,2 milioane de euro pentru școlile defavorizate

Ministerul Fondurilor Europene a deschis marţi apelurile de proiecte “Şcoală pentru toţi”, cu o alocare de 173,2 milioane euro și “Profesori motivaţi în şcoli defavorizate”, cu o alocare de 25 milioane euro din Programul Operațional Capital Uman.

articol-048

Cele două apeluri sprijină Strategia naţională privind reducerea părăsirii timpurii a școlii şi au ca scop reducerea şi prevenirea abandonului şcolar şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, informează Ministerul Fondurilor Europene.

“Şcoală pentru toţi” este un apel de proiecte care se adresează în primul rând copiilor, elevilor, tinerilor și adulților din programe A doua șansă. Programul cuprinde măsuri integrate socio-educaționale și vizează în același timp familia, școala și comunitatea. Apelul este deschis tuturor școlilor, dar cele defavorizate au prioritate în evaluare.

“Profesori motivaţi în şcoli defavorizate” este dedicat școlilor cu cel mai ridicat grad de defavorizare, care au mulți copii aflați în risc de abandon școlar și nu reușesc să atragă sau să mențină în școală profesorii calificați.

“În România există şcoli de top, elevi performanţi, iniţiative absolut lăudabile de înnoire a şcolii. Şi totuşi de ce suntem în fruntea ţărilor europene la abandon şcolar? Cum să folosim cel mai bine fondurile europene ca să ameliorăm aceste situaţii? Ghidurile lansate azi sunt răspunsul nostru la această întrebare”,

a declarat ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea.

Pentru a direcționa intervențiile și fondurile în școlile care au cele mai mari probleme cu abandonul școlar, proiectele depuse în cadrul apelului “Şcoală pentru toţi” vor primi punctaj suplimentar dacă vizează activități în unitățile școlare defavorizate, conform ierarhizării de la 1 la 5, în care categoria 1 înseamnă “cel mai defavorizat” şi categoria 5, “cel mai puțin defavorizat”.

Potrivit MFE, pentru prima dată în cadrul POCU, apelul “Şcoală pentru toţi” permite implementarea unui proiect integrat, care încurajează combinarea mai multor obiective specifice (6.2, 6.3, 6.4, 6,6.). Astfel, acţiunile destinate preșcolarilor și școlarilor sunt obligatorii în fiecare proiect, şi pot fi completate de cele care vizează copiii de doi ani din învățământul antepreșcolar din creșele și grădinițele din rețeaua publică, și de cele destinate tinerilor și adulților care nu au finalizat învățământul obligatoriu, dar vor să se reîntoarcă la școală.

Deoarece în urma procesului de consultare a reieșit necesitatea lansării, în paralel, a unei linii de finanțare dedicate special programelor de tip A doua șansă, suma alocată acestei intervenții a fost redusă în cadrul apelului “Școală pentru toți” și va fi inclusă într-un apel separat dedicat obiectivului specific 6.4, care urmează să fie lansat în curând.

“Prin urmare, solicitanții pot opta fie să integreze acest tip de activități în proiectele depuse în cadrul prezentului apel, fie să le propună separat, în cadrul apelului dedicat”, anunţă MFE

Depunerea proiectelor, prin intermediul sistemului informatic MySMIS 2014, se poate face începând cu 13 septembrie 2016, ora 15:00 și se încheie pe 12 noiembrie 2016, ora 17:00.

Background

Apelurile de proiecte “Profesori motivaţi în şcoli defavorizate” şi “Şcoală pentru toţi”

– sprijină măsurile 6.1- 6.7. din Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei, asumat de Guvernul României în februarie 2016.

– fac parte din cadrul Axei Prioritare (AP) 6 “Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de Investiţii (PI) 10i. “Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, nonformale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare”.

Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Programul Operațional Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde de euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe Prioritare.

sursa: http://www.euractiv.ro