100 de semnatari se angajează să utilizeze 10 milioane de tone de plastic reciclat în produsele

100 de semnatari se angajează să utilizeze 10 milioane de tone de plastic reciclat în produsele

Peste 100 de parteneri din domeniul public şi privat reprezentând întregul lanţ valoric al materialelor plastice au semnat pe 20 septembrie, declaraţia Alianţei circulare privind materialele plastice, care promovează acţiuni voluntare pentru buna funcţionare a pieţei materialelor plastice reciclate din UE.

Declaraţia descrie modul în care alianţa va atinge, până în 2025, obiectivul de a utiliza 10 milioane de tone de plastic reciclat pentru a fabrica produse noi în Europa. Acest obiectiv a fost stabilit de Comisia Europeană în Strategia privind materialele plastice din 2018, ca parte a eforturilor sale de a stimula reciclarea materialelor plastice în Europa.

Prim-vicepreşedintele Frans Timmermans, responsabil cu dezvoltarea durabilă, a declarat: „Salut angajamentul industriei de a regândi modul în care producem si utilizăm materialele plastice. Prin reciclarea eficientă a materialelor plastice vom curăţa planeta si vom combate schimbările climatice, înlocuind combustibilii fosili cu deseurile din plastic în ciclul de producţie.”

Comisarul pentru piaţa internă, industrie, antreprenoriat şi IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, a declarat:
Avem sansa de a transforma industria noastră într-un lider mondial în domeniul materialelor plastice reciclate. Ar trebui să profităm din plin de această oportunitate pentru a proteja mediul, pentru a crea noi locuri de muncă în acest sector si pentru a rămâne competitivi.

Declaraţia, semnată de întreprinderi mici şi mijlocii, mari corporaţii, asociaţii de întreprinderi, organisme de standardizare, organizaţii de cercetare şi autorităţi locale şi naţionale, aprobă obiectivul celor 10 milioane de tone şi solicită trecerea la un nivel zero de deşeuri în natură şi la eliminarea totală a depozitării deşeurilor. Totodată, declaraţia prevede acţiuni concrete pentru atingerea obiectivului, printre care:
– îmbunătăţirea proiectării produselor din plastic astfel încât acestea să devină reciclabile într-o mai mare măsură şi integrarea mai multor materiale plastice reciclate;
– identificarea potenţialului neexploatat în materie de colectare, sortare şi reciclare a deşeurilor de plastic în UE, precum şi a lacunelor în materie de investiţii;
– elaborarea unei agende în materie de cercetare şi dezvoltare pentru materialele plastice circulare;
– instituirea unui sistem de monitorizare transparent şi fiabil pentru a urmări toate fluxurile de deşeuri de plastic din UE.

Etapele următoare
Declaraţia alianţei va rămâne deschisă spre semnare pe site-ul web al Comisiei, pentru ca, în timp, să se alăture iniţiativei mai mulţi semnatari, în special autorităţi publice din întreaga Europă.

Asociaţiile de întreprinderi şi societăţile comerciale sunt, de asemenea, încurajate să-şi asume angajamente voluntare cu scopul de a utiliza sau produce mai multe materiale plastice reciclate, dacă nu au făcut deja acest lucru. Părţile interesate pot scrie la următoarea adresă pentru mai multe informaţii: GROW-ENV-RPLASTlCs-PLEDGE@ec.europa.eu